"

m30是不是6分牙

"的相关文章

攻牙对照表_图文

攻牙对照表_机械/仪表_工程科技_专业资料。螺丝攻...6.2-6.5 8.2-8.5 11-11.4 14.5-15 18-...M30*3.0 M30*2.0 M30*1.5 M30*1.0 M32*2.0 ......
http://m.51uju.com/ka5610d9f0960590c69ec3768f?fr=search.html

螺纹底孔尺寸表

螺纹孔底孔尺寸表普通粗牙螺孔 攻丝前钻孔尺寸 公称尺寸 M5×0.8 M6×1 M8...M30×3.5 M33×3.5 M36×4 M42×4.5 M48×5 M52×5 M56×5.5 M64×6 ......
http://m.51uju.com/ka7719806103d8ce2f006623f1?fr=search.html

螺丝攻牙对照表1

M30X3.5 8.50 9.50 0.729 0.829 0.929 1.07...
http://m.51uju.com/ka91b896d802020740bf1e9b71?fr=search.html

螺纹螺距对照表

螺纹螺距对照表 - 螺距表,螺距 紧固件螺纹直径与螺距对照表 螺纹规 粗牙螺距 细牙螺距 M3 0.5 M27 3.0 2.0 M4 0.7 M30 3.5 2.0 M5 0.8 M33......
http://m.51uju.com/ka70befdd426fff705cc170aa4?fr=search.html

标准公制螺纹基本牙型和公式_图文

标准螺栓基本牙型和牙外径对照表(1)公制螺栓 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9...M30 粗牙 1B 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 检 细......
http://m.51uju.com/ka34282d430912a216147929cc?fr=search.html

攻牙径对照表(集合版)_图文

攻牙径对照表(集合版)_机械/仪表_工程科技_专业资料。螺丝攻牙钻孔径和滚造...M30*3.5 标准径 4.2 5 6 6.8 7.8 8.5 9.5 10.3 12 14 15.5 17.......
http://m.51uju.com/ka0849ed94524de518974b7d0f?fr=search.html

各种标准牙的底孔

公制牙 M 6×0.75 M 6×1 M 7×0.5 M 7×0.75 M 7×1 M 8×0.5...M30 M36 M45 0.40 0.50 0.70 0.80 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.......
http://m.51uju.com/ka8e712327ccbff121dd3683de?fr=search.html

螺纹底孔对照表

螺纹底孔对照表 - 螺纹底孔对照表(更新版) 普通牙螺纹孔 公称尺寸 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M27 M30 M33......
http://m.51uju.com/ka34cc32c129ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a0c?fr=search.html

公制螺纹标准

(M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 ...
http://m.51uju.com/ka46433db127d3240c8547ef0e?fr=search.html

全牙半牙的区分

全牙 M3 22 M4 25 M5 25 M6 30 M8 35 M10 40 M12 50 M14 55 M16 60 M18 65 M20 75 M22 75 M24 85 M27 90 M30 100 M33 100 M36 110 M39 120 ......
http://m.51uju.com/ka6c3b27d86037ee06eff9aef8941ea76e58fa4a03?fr=search.html

螺纹螺距对照表

M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 ...
http://m.51uju.com/kae3b7f6d73186bceb19e8bb71?fr=search.html

相关热点